WYCENIX PRZEMYSŁAW BUCZEK

Dodano: 9 lat 6 miesięcy temu
Działalność firmy WYCENIX obejmuje sporządzanie wycen nieruchomości oraz świadectw charakterystyki energetycznej obiektów budowlanych. Ponadto firma świadczy usługi doradcze związane z rynkiem nieruchomości oraz przeprowadza analizy i ekspertyzy na rynku nieruchomości. Świadczymy usługi zarówno dla firm, instytucji publicznych, jak również dla osób prywatnych. Działamy na terenie całego województwa łódzkiego (m. in. Łódź, Pabianice, Konstantynów Łódzki, Aleksandrów Łódzki, Zgierz, Ozorków, Łask, Brzeziny, Piotrków Trybunalski, Bełchatów). Jakość świadczonych usług staramy się pogodzić z konkurencyjnymi cenami. Posiadana wiedza i doświadczenie pozwalają zagwarantować Państwu wysoki standard naszych usług. WYCENIX przygotowuje wyceny: • gruntów niezabudowanych (działek gruntu) • lokali mieszkalnych i użytkowych • domów, budynków mieszkalnych, budynków gospodarczych, budowli • nieruchomości rolnych i leśnych • nieruchomości komercyjnych (biurowych, magazynowych, przemysłowych, handlowych) • służebności • nakładów WYCENIX przygotowuje wyceny do celów: • ustalenia ceny kupna-sprzedaży • zabezpieczenia wierzytelności kredytowej • sądowych • spadkowych • ubezpieczeniowych • podziału majątku • księgowych • podatkowych • negocjacji wysokości odszkodowania • odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości • wniesienia wkładów niemajątkowych (aportu) • aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu i trwały zarząd • ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej i opłaty planistycznej • informacyjnych • innych WYCENIX skutecznie doradza: • w sprawach inwestycyjnych i prawnych dotyczących nieruchomości • przy postępowaniach administracyjnych w sprawach wysokości naliczonych opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości • przy postępowaniach administracyjnych w sprawach wysokości naliczonych opłat adiacenckich z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej • przy postępowaniach administracyjnych w sprawach wysokości naliczonej opłaty planistycznej (renty planistycznej) z tytułu wzrostu wartości nieruchomości przy uchwaleniu lub zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego • przy postępowaniach administracyjnych w sprawach wysokości odszkodowań za nieruchomości (wywłaszczenia, szkody, zmniejszenia wartości nieruchomości) • przy naliczaniu nowych wysokości (aktualizacji) opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu WYCENIX sporządza: • analizy i ekspertyz dotyczące rynku nieruchomości • opracowania dotyczące prognoz na rynku nieruchomości • analizy opłacalności inwestycji • świadectwa charakterystyki energetycznej wszelkich typów obiektów budowlanych (m. in. lokali mieszkalnych, spółdzielczych własnościowych prawo do lokali, lokali użytkowych, budynków mieszkalnych)
Województwo:
Łódzkie
Nazwa firmy:
WYCENIX PRZEMYSŁAW BUCZEK
Ulica i nr.:
Łódzka 69
Kod pocztowy:
95-050
Miasto:
Konstantynów Łódzki
NIP:
731-180-24-78
REGON:
100952000
FAX:
42 235 69 12
Telefon:
42 235 69 45
Tel. komórkowy:
517 140 375