GDAŃSKIE USŁUGI METROLOGICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dodano: 8 lat 4 miesiące temu
Firma Gum Sp. z o. o. jest doświadczonym przedsiębiorstwem działającym na rynku usług metrologicznych. Specjalizuje się w sprawdzaniu, kalibracji i wzorcowaniu przyrządów pomiarowych z zakresu masy, siły, długości i ciśnienia (w tym wag stosowanych w procesach technologicznych oraz w rozliczaniu emisji CO2 i kogeneracji). Firma posiada wdrożony w Laboratorium Wzorcującym System Zarządzania Jakością według normy PN-EN ISO/IEC 17025. Zgodnie z zasadami tego systemu, dla wzorcowania w każdej z dziedzin pomiarowych, posiada opracowane instrukcje wzorcowania i szacowania niepewności, a ich przyrządy kontrolne spełniają kryterium spójności pomiarowej w odniesieniu do wzorca państwowej jednostki miary. Dla ambitnych Klientów budują i wdrażają Systemy Zarządzania. Przeprowadzają także audyty wewnętrzne w Systemach Zarządzania laboratoriów badawczych i wzorcujących. Dodatkowo firma prowadzi doradztwo techniczne oraz szkolenia z zakresu:- zasad prawidłowego użytkowania przyrządów pomiarowych oraz wymagań metrologicznych jakie powinny być przez te przyrządy spełniane, - nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym, sprawdzania i wzorcowania przyrządów pomiarowych, - rozliczania emisji CO2, - organizacji systemów kontroli produkcji. Głównym celem firmy Gum Sp. z o. o. jest wzorcowanie przyrządów pomiarowych, doradztwo techniczne i przeprowadzanie szkoleń na poziomie gwarantującym zaspokojenie aktualnych i przyszłych potrzeb oraz oczekiwań Klientów na terenie całej Polski.
Województwo:
Pomorskie
Nazwa firmy:
GDAŃSKIE USŁUGI METROLOGICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Ulica i nr.:
Zacna 31
Kod pocztowy:
80-283
Miasto:
Gdańsk
NIP:
583-21-91-941
REGON:
191380425
FAX:
(58)3417194
Telefon:
(58)3417194