BOŻENA PIĘCIŃSKA POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE

Dodano: 8 lat 1 miesiąc temu
Jako multiagent ubezpieczeniowy swoje działania koncentrujemy na zapewnieniu pełnej przejrzystości produktów ubezpieczeniowych wielu firm. Stale analizujemy sytuację na rynku ubezpieczeń w Polsce i wyciągamy z tych analiz konkretne wnioski. Swoim klientom zwracamy uwagę na istotne zapisy warunków ubezpieczenia, które mają wpływ na zapewnienie właściwego poziomu ochrony. Celem moim jest przekazanie klientowi wszystkich informacji niezbędnych do dokonania przez niego ostatecznego wyboru najkorzystniejszego ubezpieczenia. Oferujemy Państwu szeroki wachlarz ubezpieczeń: Ubezpieczenia majątkowe i osobowe: * ubezpieczenia komunikacyjne: - odpowiedzialności cywilnej - auto – casco - następstw nieszczęśliwych wypadków * ubezpieczenia domów, mieszkań i ruchomości domowych * ubezpieczenia turystyczne (koszty leczenia, assistance, ubezp. bagażu, itp. ) * ubezpieczenia majątku firm (od ognia i zdarzeń losowych, od kradzieży itp. ) * ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - w życiu prywatnym - w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą * obowiązkowe dla wybranych zawodów (np. dla lekarzy, NZOZ-ów, księgowych, architektów, prawników, itp. ) * ubezpieczenia zdrowotne, ubezpieczenia w formie świadczenia dziennego w przypadku czasowej niezdolności do pracy (szczególnie ważne dla wolnych zawodów) * ubezpieczenia ryzyk budowlano-montażowych * ubezpieczenia finansowe (gwarancje wadialne, gwarancje należytego wykonania kontraktu, gwarancje usunięcia wad i usterek) * ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (np. wycieczek szkolnych, młodzieży w placówkach oświatowych) * ubezpieczenia rolne: - obowiązkowe ubezp. OC rolników - obowiązkowe ubezp. budynków rolnych - ubezpieczenia maszyn i sprzętu rolniczego - ubezp. płodów rolnych - ubezp. zwierząt * ubezpieczenia transportowe: - odpowiedzialności cywilnej przewoźnika - cargo - OC spedytora Ubezpieczenia na życie i inwestycyjne: * ubezpieczenia ochronne w formie indywidualnej lub grupowej * ubezpieczenia kapitałowe na życie * ubezpieczenia posagowe * ubezp. inwestycyjne (obniżona SU na wypadek śmierci ubezpieczonego, a składka ubezp. lokowana jest w funduszach inwestycyjnych)Szczególnie polecamy możliwość wykupienia ochronnego ubezpieczenia na warunkach ubezpieczenia grupowego, ale zawieranego w formie indywidualnej. Ubezpieczenia emerytalne (OFE): * W ramach tzw. II filaru ubezpieczeniowego polecamy Państwu możliwość porównania zysków osiąganych przez poszczególne otwarte fundusze emerytalne oraz możliwość sprawdzenia kompletności składek na Państwa koncie emerytalnym.
Województwo:
Dolnośląskie
Nazwa firmy:
BOŻENA PIĘCIŃSKA POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE
Ulica i nr.:
Złotnicka 48
Kod pocztowy:
54-029
Miasto:
Wrocław
NIP:
8941121941
REGON:
930846122
Tel. komórkowy:
603750135